Krasloten info@contact.krasloten.nl 0800-1504 (gratis)

Leveringsvoorwaarden

1

Krasloten kunnen alleen besteld worden door personen van 18 jaar en ouder.

2

Om een bestelling te plaatsen dient de consument zijn/haar gegevens op de website www.krasloten.nl volledig in te vullen. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en correctie van de aan Nederlandse Loterij bekend gemaakt gegevens. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel indien de door de consument verschafte gegevens niet correct zijn.

3

Om Krasloten te bestellen dient men gebruik te maken van het eigen privé adres in Nederland en van een Nederlands bankrekeningnummer. Gebruik van een postbusadres is niet toegestaan.

4

Per dag kan voor een bedrag van maximaal € 50,-- aan Krasloten worden besteld.

5

Het minimale bedrag per bestelling bedraagt € 5,--.

6

Bij bestellingen tot € 10,-- wordt € 0,44 als bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen van € 10,-- en hoger neemt De Lotto de verzendkosten voor haar rekening.

7

Betaling is alleen mogelijk via de op het domein www.krasloten.nl geboden mogelijkheden.

8

Een bestelling wordt binnen 2 werkdagen, nadat de betaling door Nederlandse Loterij is ontvangen, door PostNL op het door u aangegeven afleveradres bezorgd.

9

Het is niet mogelijk een definitieve bestelling te annuleren of ontvangen Krasloten te retourneren. De bedenktijd uit de wet verkoop op afstand (Artikel 46d, Boek 7, Burgerlijk Wetboek) is niet van toepassing op kansspelen.

10

Van een definitief geplaatste bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail.

11

Bij een vermoeden van fraude of andere onregelmatigheden kan De Lotto bestellingen weigeren.

12

Door Nederlandse Loterij toegezonden Krasloten komen vanaf het moment van aflevering bij de consument volledig voor zijn risico.